Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

PREPARATY ZAWIERAJĄCE NADTLENEK WODORU SĄ REKOMENDOWANE PRZEZ WHO DO ZWALCZANIA KORONAWIRUSA 2019-nCoV!!!

 

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

Bezalkoholowy nie powoduje wysuszania skóry dłoni.

 1. Profesjonalna dezynfekcja Przyjazna dla środowiska i człowieka.

 2. Pozwala na długotrwale utrzymanie wolnego od patogenów stanu higienicznego czyszczonych powierzchni.

 3. Bezpieczna dla organizmów żywych.

 4. Możliwa do stosowania na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

 5. Dzięki zawartemu w preparacie srebrze środek jest równiez pleśnio i grzybobójczy!

 

ZALETY SEPTILVER OXO W PORÓWNANIU Z PREPARATAMI NA BAZIE ALKOHOLU:

 

 • Nie zawiera substancji łatwopalnych

 • Można stosować w bezpośrednim kontakcie ze źródłami ognia

 • Opary preparatu nie powodują powstawania mieszaniny wybuchowej

 • Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Po użyciu nie wymaga wietrzenia pomieszczenia.

 • Nie działa szkodliwie na środowisko naturalne. Ulega biodegradacji, rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchni

 • Zawiera niskie skuteczne stężenie substancji czynnej

 • Substancja czynna wolno paruje, dłużej utrzymuje się na dezynfekowanej powierzchni, a jej opary nie są szkodliwe

 • Nie podrażnia i nie wysusza skóry rąk

 • Preparat bezwonny

PREPARAT WIRUSOBÓJCZY i BAKTERIOBÓJCZY PRZEZNACZONY DO ODKAŻANIA:

 • Pomieszczeń: biurowych, mieszkalnych, szpitalnych, szkolnych, przemysłowych

 • Chodników, podjazdów, witryn sklepowych i elewacji budynków.

 • Mebli, tapicerek, wykładzin, dywanów i innych obić materiałowych.

 • Narzedzi, sprzętu, pojazdów i maszyn.

 • Tkanin przemysłowych, materiałów tekstylnych i ubrań ( przy rozcienczeniu  1 I środka na 9 litrow wody).

 

Informacje o preparacie.

Może działać drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. W przypadku połknięcia: Popić dużą ilością wody. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: Preparat działa odkażająco na skórę. W przypadku długotrwałego kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji zapewniającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą w przypadku wystąpienia pieczenia lub zaczerwienienia. Wyjąć soczewki kontaktowe. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Sposób użycia:

Preparat bezpośrednio nanosić na powierzchnię metodą natrysku lub zanurzenia. Nadaje się do przeprowadzania procesu dezynfekcji przez nanoszenie na powierzchnię za pomocą czystej szmatki, gąbki, mopa lub pędzla. W przypadku nanoszenia metodą zamgławiania używać roztworu preparatu w rozcieńczeniu 1 I preparatu na 9 litrów wody. Narzędzia, małe przedmioty i części urządzeń zanurzyć w roztworze roboczym na okres 1 minuty. Na duże powierzchnie i sprzęt nanieść preparat w takiej ilości żeby pozostał wilgotny przez okres minimum 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać po 5 minutach wodą pitną. Nie stosować na urządzenia elektryczne podłączone do zasilania.

Postępowanie z odpadami:

Zapobiegać przedostaniu się produktu do wód powierzchniowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego preparatu rozcieńczyć wodą do stężenia 1 % i odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazać do utylizacji producentowi lub specjalistycznej firmie. Przepłukane dwukrotnie wodą zużyte opakowania przeznaczyć do recyklingu.

 

Warunki przechowywania:

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pozycji pionowej. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca z uwagi na możliwość wytrącenia srebra. Unikać skrajnych temperatur. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody.

 

Substancja czyna to nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem, nie zawiera alkoholu.