Masy bitumiczne, uszczelniacze, kleje dekarskie

 

CZARNY OGNIOODPORNY USZCZELNIACZ KOMINKOWY 300ML

Uszczelniacz kominkowy - ognioodporna masa przeznaczona do trwałej naprawy oraz wypełniania pęknięć, szczelin i ubytków w kominach, piecach i przewodach wentylacyjnych. Uszczelniacz Kominkowy ma bardzo dobrą przyczepność do metalu, cegły i betonu.

Dostępne kolory:

 • czarny

Zastosowania:

 • Wypełnianie pęknięć, szczelin i ubytków w przewodach kominowych, wentylacyjnych,
 • uszczelniania kominów, pieców, rusztów, naprawy elementów budowlanych i technicznych narażonych na działanie ognia.

Właściwości:

 • posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, cegły i cementu
 • nie pęka i nie kruszy się
 • nie zawiera azbestu
 • odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne

Dane techniczne:

 • Odporność termiczna: do 1500°C
 • Temperatura stosowania i przechowywania: +5°C do +35°C.
 • Czas obrabialności: : ok. 5 min.
 • Wydajność: z 1 kartusza 300 ml uzyskuje się ok. 12 mb spoiny o wymiarach 5 x 5 mm

 

CZARNA/GRAFITOWA DEKARSKA ELASTYCZNA KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA 300ML

Elastyczna masa uszczelniająca na bazie syntetycznego kauczuku, charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży gładkich i porowatych - także mokrych, do praktycznie wszystkich typów materiałów stosowanych w budownictwie.

Dostępne kolory:

 • bezbarwny, brązowy, ceglasty

Zastosowania:

 • do napraw dachów: uszczelniania obróbek dekarskich, montażu rynien, usuwania pęknięć, przecieków.
 • możliwość malowania dostępnymi farbami i lakierami

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich
 • nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur
 • charakteryzuje się brakiem spływalności ze szczelin pionowych w temperaturze +80°C
 • jest trwale plastyczny o konsystencji roboczej przystosowanej do mechanicznego spoinowania
 • odporny na działanie wody oraz zmienne warunków atmosferycznych
 • uszczelnienie można prowadzić przy deszczowej pogodzie

Sposób użycia:

 • powierzchnie powinny być czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru,
 • złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540 wypełnione sznurem PE.
 • wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24 h w temp. pokojowej
 • bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć
 • nałożoną masę można wygładzić szpachelka zamoczoną w wodzie
 • po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem
 • Przy długotrwałym kontakcie z wodą wykonane uszczelnienie może zżółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

 

DEKARSKA ELASTYCZNA KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA W KOLORZE CEGŁY 300ML

Elastyczna masa uszczelniająca na bazie syntetycznego kauczuku, charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży gładkich i porowatych - także mokrych, do praktycznie wszystkich typów materiałów stosowanych w budownictwie.

Dostępne kolory:

 • bezbarwny, brązowy, ceglasty

Zastosowania:

 • do napraw dachów: uszczelniania obróbek dekarskich, montażu rynien, usuwania pęknięć, przecieków.
 • możliwość malowania dostępnymi farbami i lakierami

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich
 • nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur
 • charakteryzuje się brakiem spływalności ze szczelin pionowych w temperaturze +80°C
 • jest trwale plastyczny o konsystencji roboczej przystosowanej do mechanicznego spoinowania
 • odporny na działanie wody oraz zmienne warunków atmosferycznych
 • uszczelnienie można prowadzić przy deszczowej pogodzie

Sposób użycia:

 • powierzchnie powinny być czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru,
 • złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540 wypełnione sznurem PE.
 • wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24 h w temp. pokojowej
 • bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć
 • nałożoną masę można wygładzić szpachelka zamoczoną w wodzie
 • po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem
 • Przy długotrwałym kontakcie z wodą wykonane uszczelnienie może zżółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

BRĄZOWA DEKARSKA ELASTYCZNA KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA 300ML

Elastyczna masa uszczelniająca na bazie syntetycznego kauczuku, charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży gładkich i porowatych - także mokrych, do praktycznie wszystkich typów materiałów stosowanych w budownictwie.

Dostępne kolory:

 • bezbarwny, brązowy, ceglasty

Zastosowania:

 • do napraw dachów: uszczelniania obróbek dekarskich, montażu rynien, usuwania pęknięć, przecieków.
 • możliwość malowania dostępnymi farbami i lakierami

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich
 • nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur
 • charakteryzuje się brakiem spływalności ze szczelin pionowych w temperaturze +80°C
 • jest trwale plastyczny o konsystencji roboczej przystosowanej do mechanicznego spoinowania
 • odporny na działanie wody oraz zmienne warunków atmosferycznych
 • uszczelnienie można prowadzić przy deszczowej pogodzie

Sposób użycia:

 • powierzchnie powinny być czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru,
 • złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540 wypełnione sznurem PE.
 • wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24 h w temp. pokojowej
 • bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć
 • nałożoną masę można wygładzić szpachelka zamoczoną w wodzie
 • po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem
 • Przy długotrwałym kontakcie z wodą wykonane uszczelnienie może zżółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

 

BEZBARWNA DEKARSKA ELASTYCZNA KAUCZUKOWA MASA USZCZELNIAJĄCA 300ML

Elastyczna masa uszczelniająca na bazie syntetycznego kauczuku, charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży gładkich i porowatych - także mokrych, do praktycznie wszystkich typów materiałów stosowanych w budownictwie.

Dostępne kolory:

 • bezbarwny, brązowy, ceglasty

Zastosowania:

 • do napraw dachów: uszczelniania obróbek dekarskich, montażu rynien, usuwania pęknięć, przecieków.
 • możliwość malowania dostępnymi farbami i lakierami

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich
 • nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur
 • charakteryzuje się brakiem spływalności ze szczelin pionowych w temperaturze +80°C
 • jest trwale plastyczny o konsystencji roboczej przystosowanej do mechanicznego spoinowania
 • odporny na działanie wody oraz zmienne warunków atmosferycznych
 • uszczelnienie można prowadzić przy deszczowej pogodzie

Sposób użycia:

 • powierzchnie powinny być czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru,
 • złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540 wypełnione sznurem PE.
 • wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24 h w temp. pokojowej
 • bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć
 • nałożoną masę można wygładzić szpachelka zamoczoną w wodzie
 • po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem
 • Przy długotrwałym kontakcie z wodą wykonane uszczelnienie może zżółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

 

PÓŁGĘSTA BITUMICZNA CZARNA MASA DEKARSKA USZCZELNIAJĄCA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA 300ML

Półgęsta masa uszczelniająca asfaltowo-kauczukowa, charakteryzująca się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich.

Produkt dostępny w kartuszach o pojemności 300 ml.

Dostępne kolory:

 • czarny

Zastosowania:

 • do mocowania i uszczelniania obróbek blacharskich wokół kominów, murów ogniowych i krawędzi dachów oraz naprawy bitumicznych pokryć dachowych
 • uszczelniania elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włazów, miejsc osadzania świetlików i okien dachowych, połączeń blach falistych i trapezowych oraz połączeń miedzy elementami fundamentów i ścian piwnic
 • możliwość malowania dostępnymi farbami i lakierami

Właściwości:

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych, betonowych i kamiennych, metalu, drewna, szkła i powłok malarskich
 • nieutwardzona masa jest odporna na działanie ujemnych temperatur
 • charakteryzuje się brakiem spływalności ze szczelin pionowych w temperaturze +80°C
 • jest trwale plastyczny o konsystencji roboczej przystosowanej do mechanicznego spoinowania
 • odporny na działanie wody oraz zmiennych warunków atmosferycznych

Sposób użycia:

 • powierzchnie powinny być czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i smaru,
 • złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540 wypełnione sznurem PE.
 • wyrób przed użyciem należy przechowywać przez 24 h w temp. pokojowej
 • bezpośrednio przed użyciem gładkie powierzchnie należy zwilżyć, a porowate osuszyć
 • nałożoną masę można wygładzić szpachelka zamoczoną w wodzie
 • po zakończeniu prac narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem
 • Przy długotrwałym kontakcie z wodą wykonane uszczelnienie może zżółknąć, co nie wpływa na jakość połączenia.

 

Masa bitumiczna dekarska uszczelniająca 300ml uszczelniacz izolacyjny bitumiczny

Łatwy w użyciu, daje wytrzymałą i elastyczną spoinę o doskonałej przyczepności do blachy i wszystkich typowych podłoży w budownictwie, nawet wilgotnych. Nie spływa z powierzchni pionowych. Powstała spoina jest odporna na promieniowanie UV.

Kolor - czarny; Baza - mieszanina asfaltu i wypełniaczy w rozpuszczalnikach organicznych; Konsystencja - pasta; Gęstość - 1,15 kg/L; Minimalna szerokość spoiny - 4mm; Odporność termiczna po utwardzeniu - od -50*C do +90*C; Wydajność - ok. 0,7 m²/kg

 Produkt przeznaczony do:

 • naprawy pęknięć i uszkodzeń pokryć dachowych, izolacji pionowych budynków,
 • naprawy pęknięć murów,
 • naprawy nieszczelności w przerdzewiałych rynnach itp.,
 • uszczelniania połączeń około kominowych, wentylacji, rynien (również ocynkowanych) itp.

Może być stosowany jako klej do papy oraz do mocowania płyt izolacyjnych poliuretanowych.

Przeznaczony do stosowania do powierzchni z różnych materiałów tj.:

 • papa,
 • drewno,
 • beton,
 • cegła,
 • szkło,
 • stal,
 • aluminium.

 

MASA BUTYLOWA SZARA W RĘKAWIE, KIT BUTYLOWY

Masa butylowa szara w rękawie 600ml znajduje głównie zastosowanie jako uszczelnienie dekarskie, uszczelnienie daszków, świetlików, zbiorników czy konstrukcji daszków oraz ogrodów zimowych.

Masa butylowa wykorzystywana jest również podczas montażu aluminiowych ram okna w drewnie.

Masa butylowa swoje zastosowanie znajduje również w branży samochodowej jako uszczelniacz nadwozi (podobnie jak taśma alubutylowa).

Masę butylową można malować (po upływie 72 godzin od jej nałożenia), jest ona plastyczna oraz elastyczna, wodoodporna, odporna na pleśń oraz UV, na temperatury -20 do +90*C,  podobnie jak taśma alubutylowa ma dobrą przyczepność między innymi do betonu, drewna czy metali.

Żywotność masy określa się na okres powyżej 15 lat.

Masy butylowej nie należy używać z masami bitumicznymi.

Masa butylowa nie powinna mieć kontaktu z rozpuszczalnikami.

 

MASA BUTYLOWA SZARA W TUBIE, KIT BUTYLOWY

Masa butylowa szara w tubie 380ml (do tuby dołączona jest specjalna końcówka dozująca) znajduje głównie zastosowanie jako uszczelnienie dekarskie, uszczelnienie daszków, świetlików, zbiorników czy konstrukcji daszków oraz ogrodów zimowych.

Masa butylowa wykorzystywana jest również podczas montażu aluminiowych ram okna w drewnie.

Masa butylowa swoje zastosowanie znajduje również w branży samochodowej jako uszczelniacz nadwozi (podobnie jak taśma alubutylowa).

Masę butylową można malować (po upływie 72 godzin od jej nałożenia), jest ona plastyczna oraz elastyczna, wodoodporna, odporna na pleśń oraz UV, na temperatury -20 do +90*C,  podobnie jak taśma alubutylowa ma dobrą przyczepność między innymi do betonu, drewna czy metali.

Żywotność masy określa się na okres powyżej 15 lat.

Masy butylowej nie należy używać z masami bitumicznymi.

Masa butylowa nie powinna mieć kontaktu z rozpuszczalnikami.