KLEJ ANAEROBOWy DO GWINTÓW WIKO

KLEJ ANAEROBOWy DO GWINTÓW WIKO

02K22 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - to uniwersalny produkt o średniej mocy lepkości. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Idelany do połączeń gwintowanych łatwodemontowalnych. Przeznaczony do zabezpieczania śrub o drobnym zwoju.

Właściwości

 • uniwarsalny produkt o średniej mocy przeznaczony do połączeń śrub, które powinny dać się łatwo zdemontować.

 

02K41 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - daje połączenie o średniej mocy, które następnie może być łatwo zdemontowane przy pomocy prostych narzędzi. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • umożliwia późniejszy demontaż możliwy przy użyciu prostych narzędzi - przeznaczony również do śrub o drobnym zwoju

 

02K42 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - to uniwersalny produkt o doskonałej odporności na ciepło i media.Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Idelany do połączeń gwintowanych łatwodemontowalnych. Przeznaczony do zabezpieczania śrub o drobnym zwoju.Uszczelnia i zamyka wszystkie rodzaje połączeń śrubowych. Zapewnia wysoką odporność na wibracje. Utwardza ​​się bardzo szybko na znacznej ilości metali. Umożliwia średni demontaż przy użyciu prostych narzędzi. Wyższa odporność na wiele olejów mineralnych i syntetycznych.

Właściwości

 • uniwersalny produkt o doskonałej odporności na ciepło i media.
 • szybkie utwardzanie, nawet na stali nierdzewnej i powierzchni nieaktywnej

 

02K43 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - jest przeznaczony do zabezpieczenia gwintów w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego oczyszczenia powierzchni. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Uszczelnia i zamyka wszystkie rodzaje połączeń śrubowych. Zapewnia wysoką odporność na wibracje. Utwardza ​​się bardzo szybko na znacznej ilości metali. Umożliwia średni demontaż przy użyciu prostych narzędzi. Zgodnie z normą DVGW (DIN EN 751-1).

Właściwości

 • doskonała odporność na ciepło i media
 • do zabezpieczenia połączeń gwintowych w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego oczyszczenia

 

02K45 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - to uniwersalny produkt o doskonałej odporności na media i ciepło. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Idelany do połączeń gwintowanych łatwodemontowalnych. Przeznaczony do zabezpieczania śrub o drobnym zwoju. Szybkie utwardzanie, nawet na stali nierdzewnej i powierzchni nieaktywnej.

Właściwości

 • doskonała odporności na media i ciepło
 • szybkie utwardzanie, nawet na stali nierdzewnej i powierzchni nieaktywnej.

 

02K74 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - tworzy połączenie średniej mocy, które może być łatwo zdemontowane przy pomocy prostych narzędzi.Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Własciwości

 • uniwersalny produkt o średniej mocy, który jest przeznaczony do śrub o drobnym zwoju
 • możliwy do zdemontowania przy pomocy prostych narzędzi

 

02K62 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek przeznaczony jest do najbardziej wytrzymałego zabezpieczania połączeń śrubowych. Umożliwia niezawodnie mocowanie śrub dwustronnych. Przy użyciu zwykłych narzędzi połączenie będzie trudne do zdemontowania lub częściowe niemożliwe. Skutecznie zabezpiecza wszelkie połączenia śrub i gwintów przed przypadkowym poluzowaniem przez uderzenia lub obciążenia wibracjami. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • niezawodnie zabezpiecza śruby dwustronne
 • przy pomocy prostych narzędzi połączenie jest trudne do zdemontowania

 

02K70 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek przeznaczony jest do zabezpieczania połączeń gwintowych w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego oczyszczenia powierzchni. Z jego pomocą mogą być zabezpieczone śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe w których nie jest przewidziany demontaż. Skutecznie zabezpiecza wszelkie połączenia śrub i gwintów przed przypadkowym poluzowaniem przez uderzenia lub obciążenia wibracjami. Demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi będzie utrudniony lub częściowe niemożliwy. Szczególnie nadaje się do wysoce obciążonych połączeń śrubowych. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • do zabezpieczania połączeń gwintowych w czasie dostawy
 • przeznaczony w szczególności do wysoce obciążonych połączeń śrubowych, jak np. śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe - trudny demontaż

 

02K71 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek przeznaczony jest do zabezpieczania śrub dwustronnych, łożysk walcowych i kulkowych w których nie jest przewidziany demontaż. Skutecznie zabezpiecza wszelkie połączenia śrub i gwintów przed przypadkowym poluzowaniem przez uderzenia lub obciążenia wibracjami. Demontaż przy użyciu zwykłych narzędzi będzie utrudniony lub częściowe niemożliwy. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • przeznaczony w szczególności do wysoce obciążonych połączeń śrubowych, jak np. śruby dwustronne, łożyska walcowe i kulkowe - trudny demontaż
 • zalecana temperatura pracy: +15 °C do +30 °C

 

02K72 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek o wysokiej mocy i wytrzymałości temperaturowej, przeznaczony do silnie obciążonych połączeń. Opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych na wypadek uderzeń, wibracji i korozji. W zależności od średnicy gwintu połączenie będzie trudne lub niemożliwe do zdemontowania. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • przeznaczony do silnie obciążonych połączeń jak również do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych

 

02K75 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek o wysokiej mocy i wytrzymałości temperaturowej, przeznaczony do silnie obciążonych połączeń. Opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych na wypadek uderzeń, wibracji i korozji. W zależności od średnicy gwintu połączenie będzie trudne lub niemożliwe do zdemontowania. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalnie opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych

 

02K77 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek o wysokiej mocy i wytrzymałości temperaturowej, przeznaczony do silnie obciążonych połączeń. Opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych na wypadek uderzeń, wibracji i korozji. W zależności od średnicy gwintu połączenie będzie trudne lub niemożliwe do zdemontowania. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalnie opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych

 

02K90 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - wysokiej mocy środek o działaniu kapilarnym, przeznaczony do silnie obciążonych połączeń. Opracowany do zabezpieczania i uszczelniania połączeń śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych na wypadek uderzeń, wibracji i korozji. W zależności od średnicy gwintu połączenie będzie trudne lub niemożliwe do zdemontowania. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • dzięki właściwościom kapilarnym produkt wnika w najmniejsze pory i pęknięcia włosowate materiału i uszczelnia formy odlewnicze i szwy spawalnicze. - umożliwia wtórne zabezpieczenie małych śrubek i cylindrycznych części – już po ich zamontowaniu.

 

02K701 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - Środek przeznaczony do najbardziej wytrzymałego zabezpieczania połączeń śrubowych. Nie wymaga czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni. Uszczelnia i zamyka wszystkie rodzaje połączeń śrubowych. Zapewnia wysoką odporność na wibracje. Utwardza ​​się bardzo szybko na znacznej ilości metali. Posiada wyższą odporność na wiele olejów mineralnych i syntetycznych. Umożliwia niezawodne mocowanie śrub dwustronnych, łożysk kulkowych i walcowych – produkt został opracowany do połączeń dla których nie jest przewidziany demontaż. Szczególnie nadaje się do wysoce obciążonych połączeń śrubowych, powierzchni pasywnych, jak również połączeń które muszą być wyjątkowo odporne na gorący olej.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • uszczelnia i zamyka wszystkie rodzaje połączeń śrubowych.
 • zapewnia wysoką odporność na wibracje oraz wysoką tolerancję na oleje

 

02K95 KLEJ ANAEROBOWY ZABEZPIECZENIE GWINTÓW - jednoskładnikowy produkt anaerobowy o wysokiej mocy, który jest specjalnie przeznaczony do łączenia metali szlachetnych (stal nierdzewna). Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem). Służy do zabezpieczenia i uszczelnienia śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych. Cechuje go wysoka odporność temperaturowa ( 200 °C).

Właściwości

 • specjalna formuła do połączeń metali szlachetnych
 • do zabezpieczenia i uszczelnienia śrub, śrub dwustronnych, nakrętek, wkładek oraz korków gwintowanych
 • połaczenie wysokiej mocy (w zależności od średnicy gwintu połączenie będzie trudne lub niemożliwe do zdemontowania)
 • w szczególności do silnie obciążonych połączeń
 • wysoka odporność temperaturowa

 

 

WIKO LAK ZABEZPIECZAJĄCY GWINTY to konwencjonalny środek do znakowania gwintów, a przez to ich ochrony i zabezpieczenia przed naruszeniem bądź niepożądaną ingerencją. Produkt charakteryzuje się odpornością temperaturową od -40 °C do +80 °C

Zastosowanie

 • zabezpieczenie łatwe do zdemontowania
 • ochrona przed naruszeniem i ingerencją niepowołanych do tego osób
 • pokrycie części przewodzących elektryczność
 • ochrona przed korozją oraz niepożądanym kontaktem bądź wywieraniem wpływu

Sposób użycia

Powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Temperatura materiału nie powinna spaść poniżej 18 °C. Pokryte części natychmiast nadają się do działania.

 

 

05K11 USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR NISKA MOC - Produkt odporny na działanie wody, sprężonego powietrza, gazu, benzyny, ​​jak również produktów chemicznych, jest wykorzystywany w prywatnych warsztatach lub zakładach przemysłowych. WIKO 05K11 / Z TEFLONEM - tiksotropowy produkt o średniej wytrzymałości mechanicznej. Specjalnie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a do R3” zgodnie z DIN2999. PTFE-wypełniacz umożliwia łatwy demontaż.Utwardzony produkt tworzy elastyczną powłokę uszczelniającą.Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalnie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a
 • utwardzony produkt tworzy elastyczną powłokę

 

05K72 USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR NISKA MOC - produkt o niskiej mocy, przeznaczony specjalnie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a do R3” zgodnie z DIN2999. Tworzy elastyczny film na powierzchni kleju. PTFE-wypełniacz umożliwia łatwy demontaż. Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje wskutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalne przeznaczenie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a
 • elastyczny film

 

05K76 USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR NISKA MOC - produkt o niskiej mocy, przeznaczony specjalnie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a do R3” zgodnie z DIN2999. Tworzy elastyczny film na powierzchni kleju. Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie kleju (polimeryzacja) następuje w skutek odcięcia dostępu powietrza (anaerob) i w katalicznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalne przeznaczenie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a
 • elastyczny film

 

05K77 USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR ŚREDNIA MOC - Środek do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem do R3”, na przykład w systemach natryskowych lub przesyłających gaz. Mocno skręcone połączenie, natychmiast po uszczelnieniu jest odporne na ciśnienie do 5 bar. Utwardzenie następuje także przy niskich temperaturach (< 0°C). Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • specjalne przeznaczenie do uszczelniania stożkowych i cylindrycznych połączeń rur z gwintem Withworth‘a
 • mocno skręcone połączenie, natychmiast po uszczelnieniu jest odporne na ciśnienie do 5 bar.

 

06K20R USZCZELNIENIE GWINTÓW RUR ŚREDNIA MOC - jednoskładnikowy środek o wysokiej mocy do uszczelniania gwintowanych połączeń metalowych. Odporność na wibracje, korozję, wysoką temperaturę i różne typowe media. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem)

Właściwości

 • odporność na wibracje, korozję, wysoką temperaturę i przemysłowe media -właściwości fizyczne ( w stanie płynnym

 

05K42 USZCZELNIENIE HYDRAULICZNE ŚREDNIA MOC WIKO - Środek o wysokiej mocy do uszczelniania pneumatycznych i hydraulicznych układów lub części łączących śruby. Ten produkt zapewnia efektywną ochronę przed olejem, wodą, węglowodorem i substancjami chemicznymi.Średnio trudny do usunięcia podczas demontażu.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • do uszczelniania pneumatycznych i hydraulicznych połączeń śrub
 • bardzo dobra odporność chemiczna.

 

06K01 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC - Środek do mocowania łożysk, tulei i wałów - nie wymaga czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni, nadaje się np.: do łożysk kulowych lub impregnowanych olejem tulei ze spieków brązu. Ma bardzo dobre właściwości utwardzania także przy niskiej temperaturze i na pasywnej powierzchni metalu.Szczególnie przeznaczony do klejenia niewielkich szczelin. Najczęstrze zastosowanie to klejenie nowych łożysk kulkowych. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • do mocowania łożysk, tulei i wałów w czasie dostawy bez konieczności wcześniejszego czyszczenia powierzchni.
 • przeznaczony specjalnie do małych szczelin

 

06K03 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC - Środek o wysokiej mocy, przeznaczony do mocowania łożysk, tulei i wałów - nie wymaga czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni, nadaje się np.: do łożysk kulowych lub impregnowanych olejem tulei ze spieków brązu. Nadaje się do pasywnych powierzchni i zastosowań, gdzie wymagana jest maksymalna odporność na działanie gorącego oleju. Uszczelnia wszelkie rodzaje połączeń. Jest trudny w demontażu. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • do mocowania łożysk, tulei i wałów
 • przeznaczony do pasywnych powierzchni i zastosowań, gdzie wymagana jest maksymalna odporność na działanie gorącego oleju.

 

06K20F KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Środek o wysokiej mocy i odporności temperaturowej do mocowania cylindrycznych części.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • umacnia części cylindryczne znajdujące się w ruchu

 

06K38 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Środek o wysokiej mocy i odporności temperaturowej do mocowania cylindrycznych części. Jest stosowany w warunkach najwyższych statycznych naprężeń ścinających jak przy dynamicznych obciażeniach. Używany do mocowania kół zębatych i kół pasowych na wałkach przekładni i rotorów silników elektrycznych itp. Szybki proces utwardzenia. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • szybkoutwardzalny uniwersalny produkt o najwyższej wytrzymałości do obciążeń statycznych i dynamicznych

 

06K40 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Środek o powolnym utwardzaniu, przeznaczony do mocowania cylindrycznych części w pasowane połączenia wciskowe bądź ścisłe. Wysoka odporność termiczna. Wysoka wytrzymałość mechaniczna nie pozwala na demontaż przy pomocy prostych narzędzi. Jest to możliwe tylko w obróbce cieplnej. Nadaje się do metali nieżelaznych.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • środek o powolnym utwardzaniu, przeznaczony do mocowania cylindrycznych części w pasowane połączenia wciskowe bądź ścisłe.
 • demontaż możliwy tylko w obróbce cieplnej

 

06K41 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH ŚREDNIA MOC - Uniwersalny produkt przeznaczony do mocowania łożysk w gniazdach, jak również kół zębatych na wale. Niezawodnie zastępuje mechaniczne metody zabezpieczeń, jak wpusty lub kliny. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • do mocowania łożysk w gniazdach, jak również kół zębatych na wale
 • niezawodnie zastępuje mechaniczne metody zabezpieczeń, jak wpusty lub kliny.

 

06K48 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Środek o szybkim procesie utwardzenia i wysokiej odporności temperaturowej oraz na kwasy i zasady. Produkt służy do mocowania połączeń pasowanych, w tym do osadzania tulei cylindrowych w bloku silnika. Ponadto może być zastosowany do mocowania łożysk w kotłach grzewczych. Nie nadaje się do stosowania w domowych instalacjach gazowych wg. TRGI 86/96. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem). UWAGA Nie zaleca się zastosowania KLEJU WIKO 06K48 do połączeń zawierających miedź i narażonych na długotrwałe działanie wody o temperaturze powyżej +40 °C, bez wykonania wcześniej gruntowych testów na oryginalnych częściach.

Właściwości

 • szybkoutwardzalny środek do połączeń cylindrycznych
 • wysoka odporność na kwasy i zasady

 

06K60 KLEJ DO POŁĄCZEŃ PASOWANYCH WYSOKA MOC - Produkt wysokiej mocy do połączeń pasowanych.Wyróżnia go wysoka odporność na wodę,sprężone powietrze, gaz, benzynę, LPG. Jest stosowany w prywatnych zakładach i w fabrykach przemysłowych. Metaliczno szara pasta jest stosowana do naprawy zużytych powierzchni i by przywrócić właściwe pasowania. Ze względu na możliwość klejenia dużych szczelin, produkt jest odpowiedni dla zużytych łożysk kulkowych.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • naprawia zużyte powierzchnie i przywraca właściwe pasowania
 • najlepiej nadaje się do zużytych łożysk kulkowych

 

05K10 USZCZELNIENIE POWIERZCHNI PŁASKICH WYSOKA MOC I ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA - Produkt wysokiej mocy i odporności temperaturowej, który zastępuje konwencjonalne, stałe uszczelnienia powierzchni płaskich stosowane np. w pompach, skrzyniach biegów itp. Środek wyróżnia wysoka odporność na wodę, gaz, LPG, olej i chemikalia przemysłowe. WIKO 05K10 gwarantuje niezawodne uszczelnienie w przedziale temperatur od -50°C do +200°C oraz odporność na wibracje i uderzenia.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • odporność temperaturowa oraz na uderzenia i wibracje
 • bardzo wysoka odporność na wodę, gaz, LPG, olej i chemikalia przemysłowe.

 

05K18 USZCZELNIENIE POWIERZCHNI PŁASKICH WYSOKA MOC - Produkt służy do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych, szczególnie aluminiowych, jak również różnych kombinacji materiałowych. Nie ścieka – nadaje się do prac nad głową lub montażu na powierzchniach pionowych. Średni demontaż. Natychmiast po montażu uszczelnienie jest odporne na niskie ciśnienie.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • nie ścieka - doskonale nadaje się do prac nad głową lub montażu na powierzchniach pionowych
 • do uszczelniania sztywnych złączy kołnierzowych, szczególnie aluminiowych, jak również różnych kombinacji materiałowych.

 

05K73 USZCZELNIENIE POWIERZCHNI PŁASKICH NISKA MOC - Uszczelnienie fiksotropowe niskiej mocy do uszczelniania metalicznych części śrub oraz gładkich powierzchni pasowanych. Ponadto znajduje zastosowanie do uszczelnienia złączy kołnierzowych,uszczelek, obudów silników, itp.Zastępuje wszystkie rodzaje uszczelek. Niska moc umożliwia łatwy demontaż części. Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem).

Właściwości

 • niskiej mocy, fiksotropowe uszczelnienie
 • zastępuje wszystkie rodzaje uszczelek

 

05K74 USZCZELNIENIE POWIERZCHNI PŁASKICH ŚREDNIA MOC- Produkt średniej mocy do uszczelniania powierzchni płaskich oraz złączy kołnierzowych. Średnia moc gwarantuje łatwy demontaż części. Łatwa i szybka aplikacja produktu za pomocą wałka do malowania lub techniką sitodruku. Szybkie utwardzanie. Produkt tworzy lekko elastyczną błonę uszczelniającą.Utwardzenie produktu (polimeryzacja) następuje po odcięciu dostępu powietrza (beztlenowo) i w katalitycznej reakcji metalu (kontakt z metalem)

Właściwości

 • szybkie utwardzanie – do uszczelniania powierzchni płaskich oraz złączy kołnierzowych
 • tworzy lekko elastyczną błonę uszczelniającą.