Smary ceramiczne WIKO wysokotemperaturowe

 

PASTA CERAMICZNA to produkt opracowany na bazie oleju wysoko molekularnego, nieorga-nicznych substancji spajających i dodatków ceramicznych.