Informacje o taśmach i klejach

JAK PRAWIDŁOWO APLIKOWAĆ TAŚMY I KLEJE

 

TAŚMY I KLEJE ...

... należy aplikować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone ‼️

 

✅  W celu odtłuszczenia powiechni klejenia polecamy użycie naszych chusteczek do odtłuszczania lub odtłuszczaczy w aerozolu.

✅  Najlepszym odtłuszczaczem powierzchni jest izopropanol.

✅  W celu zwiększenia przylepności taśm dwustronnie klejących polecamy użycie primera do taśm klejących

✅  Taśmy należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).

✅  Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia

✅ W przypadku przechowywania elementów, które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godzniny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.

✅ Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.

✅ Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.

✅ Taśmy klejące na kleju kauczukowym osiagają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.

Taśmy klejące na kleju akrylowym osiagają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.

✅  Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających 

Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących

✅  Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).

Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%)