Pozostałe taśmy

Taśma ślizgowa do spoin ślizgowych stosowana jest na styku płyt gipsowych z murem lub otynkowaną ścianą.

Połączenie ślizgowe oznacza wykonanie szczeliny wypełnionej elastycznym materiałem, dzięki której elementy o różnej np. rozszerzalności cieplnej nie będą wzajemnie na siebie oddziaływały, co mogłoby doprowadzić do powstania rys i pęknięć.

Proszę pamiętać, że po pierwszym malowaniu spoiny ślizgowe należy wykończyć elastyczną masą (polimer, akryl)

Producent taśmy ślizgowej produkuje taśmę ślizgową o szerokości 50mm.

Producent taśmy ślizgowej produkuje taśmę ślizgową o długości 50 metrów.