Płatności

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  • Płatność na postawie Faktury Pro Forma
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nr rachunku: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 56 1050 1025 1000 0092 7994 2230

  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu AutoPay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.autopay.pl/.
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu autopay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • Autopay.pl – spółka AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 2.205.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000.